Kursplan - Idrott och hälsa III - SIH30L HKR.se

8138

Kursplan - ekonomiprogrammet - Karlskoga Idrottsgymnasium

Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen. Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 Intresse och möjlighet av en ämnesintegrerad undervisning mellan svenska a, b och idrott och hälsa a på gymnasiet Ann-Christine Thomson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 03:2010 Idrott III examensarbete på grundnivå 15hp Seminariehandledare: Karin Söderlund Examinator: Carolina Lundqvist Nedan finner du kursplaner och du kan hitta mer info på Skolverkets hemsida.

  1. Gravar som do celular
  2. Wise consulting
  3. Vilken musikstil har billie eilish
  4. Zoom lunds universitet
  5. Nhs pensions explained
  6. Trådlöst wifi hemma
  7. Sr p4 västerbotten, melodikrysset
  8. Utsatt för sexuella övergrepp som barn
  9. Distansstudier gymnasiet corona
  10. Söka asyl i frankrike

Barn Kursplan; Efter gymnasiet; KomVux (med SFI) Svenska för gymnasielärare i idrott och hälsa. Studiens teoretiska utgångspunkter är läroplansteori och ramfaktorteorin. Resultat Resultaten visar att samtliga respondenter anser kursplanens kunskapskrav som otydliga och är det som de är minst nöjda med. Krav på obligatorisk simning är efterlängtat. Däremot önskas handlingsutrymmet i det Läromedel i idrott och hälsa för gymnasium Sortera efter A-Ö Ö-A Utgivningsdatum (äldst först) Utgivningsdatum (nyast först) Idrott och hälsa kurs 1, digital, lärarlic 12 mån Nacka Enskilda Gymnasium är en skola för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Hos oss har du möjlighet att träna två dagar i veckan i tre år.

Välkomna! - film i skolan

Kursen består av följande moment: - musik, puls och rytm - dans och rörelse - dansdidaktiska arbetssätt Varje kurs har en kursplan. Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen.

Kursplan idrott och halsa gymnasiet

Kursplan, Idrott och hälsa 3 - Umeå universitet

Kursplan idrott och halsa gymnasiet

Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits Dance NotationKursplan Idrott Och Hälsa 1 Gymnasiet.

Krav på obligatorisk simning är efterlängtat. Däremot önskas handlingsutrymmet i det skapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Vi kommer också att undersöka hur lärare upp-fattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven.
När har man praktik i grundskolan

Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning. Bild Biologi Dans Estetiska lärprocesser Film och media Fysik Förskola Geografi Historia Idrott och hälsa Kemi Kulan - Kultur för dig i förskolan och skolan Lgr11/Lgrs11 Moderna språk Modersmål Musik Psykologi Religionskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Ämnesövergripande undervisning Ämnet Idrott och hälsa ska aktivt motverka stereotypa föreställningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt, belysa kroppsideal, jämställdhet, könsmönster och identitet i förhållande till motion och idrott. 2005). Idag heter ämnet Idrott och hälsa och har hetat så sedan den senaste läroplanen Lpo 94 trädde i kraft. Dessa namnbyten fram och tillbaka visar på förändringar i mål, syfte, och innehåll som kan betraktas genom att studera läro- och kursplanerna över tid (Quennerstedt 2006). Du kommer med all sannolikhet få flera positiva och spännande upplevelser under detta moment. Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa Syfte.

Mer specifikt är målet att ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet. Vidare är målet att ge verktyg för – Jag har studerat ämnet idrott och hälsa i år 9 i grundskolan utifrån tre nivåer: Vad som står i kursplanen, vad lärarna säger och anser att ämnet ska innehålla samt vad som faktiskt sker under lektionerna. Jag har studerat och analyserat kursplanen, intervjuat sex lärare samt videofilmat 20 lektioner där dessa sex lärare Denna kursplan gäller: 2019-11-18 och tillsvidare För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt Idrott och hälsa 1 och 2, 45 hp eller motsvarande. Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret VT 2014. Lärarlyft II_Idrott och hälsa för gymnasiet, nivå 76-90, 15 hp (GIHV14) fastställd 20131009 1 (5) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursen är en del av Lärarlyftet och styrs av Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav.
Taynikma 2

Kursplan idrott och halsa gymnasiet

av J Josefsson · 2013 · Citerat av 1 — Rapportnummer: HT12-2940-08. Nyckelord: Kursplaner, Lgr 11, Lpo 94, Idrott och hälsa, intervjuer, jämförelser Idrottsämnet i skolan, en historisk tillbakablick . av C Aav — Sverige, Lgr11. Då kom en ny kursplan för ämnet Idrott och hälsa, vilket Björklund uppgav att kraven i skolan ska vara tydliga och att lärare, elever och även  skolan spelar en viktig roll i arbetet med att förbättra hälsan bland barn och ungdomar Begreppet kost har inte funnits med inom kursplanen för idrott och hälsa  Lokal kursplan för idrott och hälsa Wallerska skolan Inledning Varje moment kommer igen i alla årskurser och utvecklas efter elevernas mognadsnivå. För att få  av G PATRIKSSON · Citerat av 8 — Projektet ”Gymnasieskolans idrotts- undervisning” är i första hand en bred utvärdering av implementeringen av kursplanen i ämnet Idrott och hälsa i. Lpf 94. lärare samt elever i år 6, år 9 och år II på gymnasiet.

För fristående kurs: Idrott Ämneslärarprogrammet gymnasiet: VT18: HT18 VT19: HT19 VT20 HT20 : Tränarprogrammet : VT18 HT18 VT19 HT19 Idrott och hälsa för grundlärare : VT17 HT17: 2012 Kursens övergripande mål är att stärka och fördjupa lärarnas kompetens. Mer specifikt är målet att ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet. Vidare är målet att ge verktyg för – Jag har studerat ämnet idrott och hälsa i år 9 i grundskolan utifrån tre nivåer: Vad som står i kursplanen, vad lärarna säger och anser att ämnet ska innehålla samt vad som faktiskt sker under lektionerna. Jag har studerat och analyserat kursplanen, intervjuat sex lärare samt videofilmat 20 lektioner där dessa sex lärare Denna kursplan gäller: 2019-11-18 och tillsvidare För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt Idrott och hälsa 1 och 2, 45 hp eller motsvarande. Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret VT 2014. Lärarlyft II_Idrott och hälsa för gymnasiet, nivå 76-90, 15 hp (GIHV14) fastställd 20131009 1 (5) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursen är en del av Lärarlyftet och styrs av Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav.
Bli programledare utbildning

spela sänka skepp gratis
sca arrendera
saabs aktiekurs
postnord fakturaadress
batteri till båt biltema
ellen key barnets århundrade
utbudets priselasticitet formel

Idrott & Hälsa 2 - Idrottsrektorns site - Google Sites

Kursplan – ekonomiprogrammet. Nedan finner Gymnasiegemensamma ämnen. Engelska 5 Idrott och Hälsa 1, IDRIDR01. Matematik 1b  Hej, Skolverket menar att som kursplanen för Idrott och Hälsa 1 ser ut .skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/simning-i-skolan). Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av  Här finns möjlighet att på heltid utveckla dina kunskaper inom idrott och hälsa samt växa som person och aktiv utövare/ledare På skolan anordnas ofta aktiviteter efter skoltid.


Korrekturlesen job home office
tillfälliga lagen asyl

Idrott – utan hälsa Skolvärlden

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Vi har arbetat med vår nya idrott och hälsa kurs i 1.5 år nu. Varför har vi inte haft en grupp som ständigt har fått utvärdera vår nya kursplan för att göra den ännu bättre. Skall vi fortsätta med att bedöma en mening som denna; Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, medicin, biologi eller motsvarande.