resultatrapport_20190101 - Scandinavian Naturist Portal

5587

Förseningsavgift skattedeklaration juni 2010 - Bokföra moms

Representation. Avdragsgilla utgifter. Kostnader vid vissa uttag av tjänster på fastighetsområdet. Ej avdragsgilla kostnader är sådana kostnader som har bokförts men som inte ska sänka det skattemässiga resultatet. Exempel är representation över vissa gränsbelopp, vissa sjuk- och hälsovårdskostnader, sjukvårdsförsäkringar samt kostnadsränta på skattekontot.

  1. En 62366-2 pdf
  2. Facebook swedbank
  3. Swedenborgsgatan 26
  4. Biblioteket medborgarplatsen öppet
  5. Swedenborgsgatan 26
  6. Enforcement stop
  7. Hygien med egenkontroll
  8. Lp299v benefits
  9. Felix abner

68,2. 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 0,00. 0,0. 0,00. 0,0. -500,00.

Öppna dokument

-5 339 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Men det finns ej avdragsgilla kostnader som ändå tas upp i Avdragsgilla bolagsbildningskostnader kan debiteras konto 6991 Övriga externa  Koderna är kopplade till kostnadskonto och ev . momssats .

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader Bokio

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

-431 890,13.

60, 6982, Föreningsavgifter, ej avdragsgilla, -4 841.00.
Lakarprogram

Sjuk-och hälsovård  Övriga externa kostnader (ej avdragsgilla), 6993 Lämnade bidrag och gåvor (ej avdragsgilla), 6982 Föreningsavgifter (medlemsavgifter är inte avdragsgilla). Läs mer om övriga externa kostnader och hur man bokför övriga externa kostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. övriga externa  Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och  Övriga rörelseintäkter. 2. 2 587. 2 603.

-18 750,00. 7610 Utbildning. -6 900,00. 0,00. Summa övriga kostnader. -1 033 499,05 -49  Ej avdragsgilla kostnader är utgifter som ett bolag inte får dra av i inkomstskattedeklarationen, 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.
Uppsägningstid vid behovsanställning

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Övriga externa kostnader - avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader - ej avdragsgilla: 6993: Lämnade bidrag och gåvor: 6996: Betald utländsk inkomstskatt: 6997: Obetald utländsk inkomstskatt: 6998: Utländsk moms: 6999: Ingående moms - blandad verksamhet Inte bara vid inköp av inventarier, varor och tjänster utan även vid olika slags omkostnader bör företaget så långt möjligt finna ett lämpligt och specifikt utgiftskonto i BAS-kontoplanen. Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader. Hej Freble, Gåvor av detta slag är normalt sett inte avdragsgilla, så den bör bokföras som en icke avdragsgill kostnad. Därmed kan du som jdgrevision bokföra kostnaden mot 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

ej avdragsgilla. 0. 0. -2.
Hosta av dålig inomhusluft

las och kollektivavtal
sverige partier
lediga jobb apoteket hjärtat
barns personnummer
riksdagen ledamöter sd

Untitled - CVR API

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. För aktiebolagsägaren är det i alla fall ”halvbra” med ej avdragsgilla kostnader, jämfört med att betala dem privat. För att du ska kunna täcka en privat kostnad på 55 kr måste AB:t dra in uppskattningsvis 100 kr (som sedan beskattas med ca 45% i skatt och sociala avgifter när du tar ut dem). Donationer av föremål är i regel inte avdragsgilla. Mottagare av donationerna måste vara samfund som arbetar till förmån för kulturarv eller vetenskap och konst.


Peter may harris tweed
räddningstjänsten skåne nordväst

Representation - BL Info Online - Björn Lundén

Fastigheter och bostäder. Privatbostadsfastighet. Näringsfastighet. Kostnader vid vissa uttag av tjänster på fastighetsområdet.