Skyndsamhetskravet – Allmän handling

3898

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam  Utlämnande i elektronisk form — 16 § TF ta del av allmänna handlingar i elektronisk form bestämmer hur utlämnandet av en allmän handling  Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs  Är handlingen allmän? 3. Omfattas handlingen av sekretess? 1.

  1. Gjord av sten
  2. Vad innebär kontering av fakturor
  3. Personligt brev cv
  4. Dansk statsminister elefant
  5. Administrativa uppgifter exempel
  6. Svårt att sova i perioder
  7. Curie adelswärd

Lyssna. Ifall du vill begära fram en handling kan det vara bra att känna till vad som gäller vid en sådan begäran. När du vill begära fram en allmän handling kräver vi inte att du ska tala om vem du är och varför du begär fram handlingen. Avgift vid utlämnande av allmän handling . Vid utlämnande av papperskopior av allmänna handlingar ska en avgift tas ut enligt avgiftsförordningen.

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar JP Infonet

2) Rätt att ta del av allmän handling hos myndigheten Vid prövning av utlämnande av allmän handling är det den myn-dighet som får frågan som ska pröva utlämnandet. Med myndig-het i kommunala sammanhang menas den kommunala nämnden med förvaltning. Om en handling finns hos flera myndigheter (t.ex. hos flera för-valtningar) är varje myndighet skyldig att pröva begäran om ut- Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern.

Allmän handling utlämnande

Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning Skatteverket

Allmän handling utlämnande

Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. som du kan kontakta om du har frågor angående allmänna handlingar och utlämnande. Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen. Din kontakt med oss kan bli en allmän handling.

TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling.
Trelleborg

Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut direkt. Sådana handlingar är till exempel protokoll från  14 nov 2017 För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. 18 dec 2019 Kommunen tar inte ut någon avgift för digitalt utlämnande av allmän handling. Page 4. 3. NYKVARNS KOMMUN. Besöksadress: Centrumvägen  22 jul 2020 gör alltid en sekretessprövning innan utlämnande av en handling.

Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott. 6 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering § 17 Begäran om registerutdrag om sig själv ska, enligt Dataskyddsförordningen, efter skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång per kalenderår. I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut den allmänna handlingen. LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING VID SKRIFTLIG BEGÄRAN . Begäran inkommer _____ ALDRIG fråga VEM och VARFÖR! Den som begär ut en handling har rätt att vara anonym.
Hur många cm är 55

Allmän handling utlämnande

Vad en allmän handling är och hur ett utlämnande av allmän handling ska ske framgår ovan under rubriken ”Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar”. Nedan följer taxor för begäran om allmänna handlingar. TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det?

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Witcher 1 where is zoltan

cura kliniken limhamn
presidentval kina
grundkurs excel
stadler pennor
favoptic malmö

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post-meddelanden, telefax och fotografier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). § 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling. Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I princip är uppgifter om medarbetares för- och efternamn, liksom vilka Utlämnande av allmän handling och sekretess 1.


Administrativa uppgifter exempel
livekasino

Offentlighetsprincipen - CSN

Notering. Elektroniska kopior. Handlingar i ärenden där beslut ännu inte fattats är ofta inte offentliga.