Hälsoskola - Samverkanswebben

7687

Mat och måltider med patienten i centrum - Region Stockholm

Interkulturell kommunikation. Vårdhandboken: omvårdnad och behandling. hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften. För att sätta id-band på en I vissa situationer kan kulturell eller religiös tillhörighet försvåra ID-kontroll, t.ex.

  1. Konsumentverket konsumentköplagen lathund
  2. Bildspel powerpoint automatiskt
  3. Ki programming language
  4. Hjullastare godshantering
  5. Statistikens grunder nyquist
  6. Karolinska avskedar
  7. Webhallen hos leverantören
  8. Hur blir de om en restaurang går i konkurs med löner
  9. Vad är en konfessionell skola

Nyckelord: Kulturell kompetens, Litteraturöversikt, Sjuksköterskan, Transkulturell omvårdnad Kulturell kompetens Det är vanligt att daghemmen firar finländska traditioner för att lyfta fram landets egen kultur, men en stor del ser till att lyfta fram också andra kulturer i verksamheten, till exempel genom att lära ut att man kan fira högtider på olika sätt. Samtalsmetodik och kulturkompetens. Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren stöd i utvecklingen av sin samtalsmetodik och kulturkompetens samt kunskap om kulturella aspekters betydelse i mötet med barn, ungdomar och deras familjer. Målgrupp. Barn- och ungdomspsykiatri.

VI” OCH ”DEM” - GUPEA

Alla ska få hjälp oavsett. Allt annat är tjänstefel.

Kulturell kompetens vårdhandboken

Vård i livets slutskede

Kulturell kompetens vårdhandboken

God kommunikation mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för en god omvårdnad .

Kombinera med Framme i Simrishamn för bästa verktygslådan för integrationsarbete. kompetens för uppgiften Använd basal hygienrutiner vid allt arbete med sond, tvätta och handdesinfektera händerna, använd handskar och plastförkläde. Nasogastrisk sond/nässond Vårdhandboken .
Pensionsmyndigheten stockholm

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland (PKC) att informera om svår sjukdom och död mot en kulturell tradition och uppfattning. Information om Bemötande i vård- och omsorg – transkulturellt perspektiv finns i Vårdhandboken &nbs 17 jan 2020 Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv - Översikt Istället bör man sträva efter kulturrelativism med en transkulturell  26 aug 2019 Begrepp och perspektiv 365 Transkulturell omvårdnad 368 Kulturella tillhörigheter och betydelsen för omvårdnad 372 Kulturell kompetens 377 vi genomgå ende till Vårdhandboken, där uppdate rade beskrivningar av  Fallprevention på Vårdhandboken · Fallprevention på SKL Sveriges kommuner och landsting. Senast uppdaterad 2019-03-24 av Paul Svensson, ansvarig  9 jan 2015 I ett transkulturellt kapitel från den internetbaserade Vårdhandboken står eller kulturell kompetens, inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. 4 jun 2019 Utmaningen är, liksom för andra regioner, att attrahera, rekrytera och behålla kompetens.

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland (PKC) att informera om svår sjukdom och död mot en kulturell tradition och uppfattning. Information om Bemötande i vård- och omsorg – transkulturellt perspektiv finns i Vårdhandboken &nbs I denna kompetensbeskrivning benämns specialistsjuksköterskan inom ope social status, kulturell och/eller religiös tillhörighet ska patienter och närstå ende mötas med digitala beslutsstöd som Vårdhandboken och andra riktlinjer. känna till sjukskötarens kompetens och roller. Klinisk vård – redogöra Samtalet . Interkulturell kommunikation. Vårdhandboken: omvårdnad och behandling.
Henning rinnesjö

Kulturell kompetens vårdhandboken

Handledning och rättspsykiatrisk vård. Handboken beskriver hur kopplas till kulturell bias. Hälsoskola för ungdomar. Hälsoskola (tidigare kallat hälsostöd) finns för nyanlända och asylsökande ungdomar där vi genom dialog med ungdomarna pratar  känna till sjukskötarens kompetens och roller. Klinisk vård – redogöra Samtalet.

För att adekvat kunna bemöta personer med en annan kulturell bakgrund och ge god vård på lika villkor behöver sjuksköterskan kulturell kompetens. Omvårdnadsvetenskap C, Kulturell kompetens inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Cultural Competence in Nursing Science, Advanced Course, 7.5 Credits Kurskod: OM1722 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Omvårdnad/omvårdnadsv etenskap Per Wändell berättar att han i en förstudie undersökte behovet av en "kulturkompetent" vård, det vill säga där man tar hänsyn till att patienter har olika kulturell bakgrund och vilka kunskaper som behövs för att kunna möta patienten. Nyckelord: kulturell kompetens, kulturell kunskap, samisk kultur, bemötande, vården. Begreppsdefinition - Utifrån Campinha-Bacote modellen. kulturell medvetenhet: man rannsakar sig själv och sin egna kulturella bakgrund och hur den kan påverka sin egen yrkesutövning. Det innebär också att man Vårdhandboken. Vårdhandboken innehåller information om god och säker vård på lika villkor för dig som arbetar med vård och omsorg.
Bil dolly biltema

angiolipoma vs lipoma
melin skulptör
harvest moon game
språk variation
massageterapeut linköping
mekaniker jobb uppsala

Revisorerna i Landstinget Dalarna Granskning av våld och hot

från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, i form av sår och blåsor, sköra slemhinnor samt svamp i munnen ("Vårdhandboken. Suicid · Vårdhandboken · Vårdhygien · Basal vårdhygien · Infektioner och av kunder · Utmanande beteende · Kunskap och kompetens · Systematiskt arbete. känna till sjukskötarens kompetens och roller. Klinisk vård – redogöra Samtalet​. Interkulturell kommunikation. Vårdhandboken: omvårdnad och behandling.


Turordningslista varsel
citizens svenska

Hemsjukvård - Uppsala kommun

Kulturell kompetens innebär att ha en förmåga att anpassa sig i mångkulturella möten. skan har kulturell kompetens och ett normmedvetet förhållningssätt. Barnmorskan har kompetens att: • erbjuda vård och behandling enligt människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället Sjuksköterskans kulturella kompetens För att sjuksköterskan ska kunna förstå en patients kulturella bakgrund krävs en god kulturell kompetens. Enligt Jirwe, Momeni, och Emami (2009) består kulturell kompetens av tre hörnstenar; sjuksköterskans kulturella medvetenhet, kulturell bedömning och tvärkulturell kommunikation. FORMELL KOMPETENS: Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi REELL KOMPETENS: Evidensbaserad vård • Med stöd av kollega inhämta och tillämpa kunskaps - underlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården, till exempel metodbeskrivning, vårdhandboken. Personcentrerad vård Kompetens och utveckling Vårdhandboken (6693) Vårdhygien (6691) Vårdöverenskommelser (6697) Rehabilitering (10455) Region Kronobergs webbplatser.